1/1

5 Ocak 2023 Perşembe     33

Rusya Federasyonu Tarife Dışı Engeller


Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda karşılaşılan tarife dışı engellerin (gümrük vergisi hariç çeşitli şekillerde görülebilen engeller) ve haklı bir nedene dayanmadığı değerlendirilen uygulamaların, yeniden tespit edilerek gözden geçirilmesi ve ikili ticaretimize katkı sağlamak üzere giderilmesini teminen girişimlerde bulunulması amacıyla görüş talep edilmektedir.

Bu itibarla, Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatta karşılaşılan tarife dışı engeller kapsamında değerlendirilebilecek hususlara dair görüşlerin, 10 Ocak 2023 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (ozlem.ozkan@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmekte olup üyelerimizin bilgilerine sunulur

×