1/1

18 Mayıs 2023 Perşembe     55

YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMI


Değerli Üyemiz,
 

TOBB tarafından Yeşil Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esasları Tebliğ Taslağı, Odamıza iletilmiştir.
 

Söz konusu Taslak ekte yer almakta olup; taslak hakkındaki varsa görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak, "Görüş Bildirme Formu"a işlenmek suretiyle, en geç 25.05.2023 tarihi mesai saati sonuna kadar Odamıza yazılı olarak, ayrıca nusaybintb@hotmail.com adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederiz.

Ekli Dosyalar :


×