1/3
2/3
3/3

20 Ocak 2023 Cuma     163

MARKAP İLK İSTİŞARE TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ


Mardin’e ilişkin sorunları tespit etmek ve bunların çözümüne yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla oluşturulan Mardin Kalkınma Platformu (MARKAP) ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi.

 

19 Ocak 2023’te Mardin Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantının katılımcıları şöyleydi: Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulnasır Duyan, Yönetim Kurul Üyeleri Şükrü Karaboğa ve Salim İlhan, Müdürü Remzi Fırtına; Mardin Bulgur Sanayicileri Dernek Başkanı Faysal Sun; Mardin Tekstil Sanayicileri Dernek Başkanı Ahmet Azun; Dicle Un Sanayicileri Dernek Başkanı Veysi Duyan; Kızıltepe Ticaret Borsası (vekalet); Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Ramazanoğlu; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, Genel Sekreteri Çetin Sasa; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (vekalet); DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı; MAÜ Rektörünü temsilen İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Polat, MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, MAÜKÖK Koordinatörü ve Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

 

Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: MARKAP’ın Kurumsal Altyapısının Oluşturulması, II.İstişare Toplantısının Yer ve Zaman Tespiti, MARKAP Mardin Sorun ve Çözüm Dosyasının Müzakeresi, Yeni Dönem Faaliyetleri.

 

Toplantıda alınan başlıca kararlar şöyle:

  • MARKAP, zaman içerisinde kurumsal altyapısını oluşturacak. Bu amaçla Platforma yeni üyeler dahil edilecek ve her kurum, platformun etkin işleyebilmesi için üstüne düşen sorumluluğu yerine getirecek. Yeni üyelerin dahil edilmesinde kurumsal temsil kabiliyeti dikkate alınacak.
  • Toplantının ana gündem maddesi, Mardin Sorun ve Çözüm Dosyasının müzakeresi idi. Bu çerçevede, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerine yönelik tespit edilen sorunlar alt başlıkları itibariyle müzakere edildi ve en yüksekten en düşüğe doğru öncelik sırasına konuldu. Bunlar ilgili Bakanlıklar ve Kurumlar itibariyle tekrar tasnif edildi.
  • Mardin Sorun ve Çözüm Dosyası dinamik bir içerikte olacak. Bu kapsamda, sorunlar çözüldükçe ve ilave sorunlar tespit edildikçe dosya güncellenecek. Böylece mevcut sorunların çözümüne yönelik çalışmalarda bulunulacak.
  • Sorunların çözümü hususunda öncelikle yerel kurumlarla irtibata geçilecek. Bu çerçevede yerel paydaşların da desteği talep edilecek. Yerelde çözüme kavuşturulamayan hususlar içinse ilgili Bakanlıklarla irtibata geçilecek. Bu amaçla, kurumsal ziyaretler gerçekleştirilmek suretiyle yoğun bir lobicilik faaliyeti icra edilecek.

 

Toplantıdan sonra Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, makamında ziyaret edildi. Ziyarette MARKAP’ın kuruluşuna, amacına ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler verildi ve kurumsal destek talebinde bulunuldu. Ziyarette, Mardin’in MARKAP türü oluşumlara ihtiyacının olduğu özellikle vurgulandı. Bu çerçevede, Mardin’in sorunlarına yönelik çözümler için farklı tarafların ‘Mardin’ ortak paydasında bir araya gelerek bu tür faaliyetler icra etmesinin önemine değinildi. Vali Demirtaş, oluşum dolayısıyla üyeleri tebrik etti ve başarılar dileyerek imkân dahilinde toplantılara iştirak edeceğini ve gerekli desteği sağlayacağını ifade etti.

 

MARKAP, istişare toplantılarını belli aralıklarla sürdürecek. Takip eden toplantının, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

×