1/1

20 Kasım 2023 Pazartesi     93

MAÜ-ODA/BORSA ARAŞTIRMASINA GÖRE TARIM FUARI YURTDIŞINA AÇILMADA ÖNEMLİ BİR FONKSİYON ÜSTLENİYOR


Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları (Kızıltepe Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası) Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör İş Birliği Koordinatörlüğü (MAÜKÖK) ile bir saha çalışması gerçekleştirdi.

 

25-29 Ekim 2023’te düzenlenen 9.Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın (MAGROTEX’23) katılımcı firmalarıyla gerçekleştirilen bu faaliyetin temel amacı, Mardin’de düzenlenen bu Fuarın katılımcı firmalar açısından nasıl değerlendirildiğini ortaya koyabilmektir. Bununla bağlantılı olarak, elde edilen sonuçlar ilgili kişiler, kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılarak Fuarın daha da iyileştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

 

MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, MAÜKÖK Koordinatörü ve TOBB/TEPAV ile Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Behzat Ekinci’nin yönetiminde İktisat-İşletme Bölümleri öğrencilerinin katkılarıyla yürütülen bu araştırma, Mardin İli/İlçeleri Odalarının/Borsalarının Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile ortak çalışması niteliğindedir.

 

8’i Mardin’den, 14’ü Mardin dışından (Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Urfa) olmak üzere toplamda 22 Fuar katılımcısı firma ile, yüzyüze anket usülüyle gerçekleştirilen araştırmada şu 10 (on) ana soruya cevap bulunmaya çalışıldı.

1) Bu fuara kaçıncı defa katılıyorsunuz?

2) Bu fuara katılım amacınız nedir?

3) Bu fuarda sergilediğiniz ürünler nelerdir?

4) Bu fuardan beklentileriniz karşılandı mı?

5) Bu fuara daha önce katıldıysanız ne tür faydaları oldu?

6) Bu fuarda yurt içiyle herhangi bir ticarî bağlantı sağlayabildiniz mi?

7) Bu fuarda yurt içiyle ne tür ticarî bağlantılar sağladınız?

8) Bu fuarda yurt dışıyla herhangi bir ticarî bağlantı sağlayabildiniz mi?

9) Bu fuarda yurt dışıyla ne tür ticarî bağlantılar sağladınız?

10) Bu fuar süresince herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?

 

Anket kapsamında verilen cevaplar harmanlandı ve genel durum tespiti yapılarak değerlendirmeye tâbi tutuldu. Araştırma ile ortaya çıkan sonuçların ve ilgili tekliflerin bir kısmı şöyledir:

  • Firmalar Fuara; “Bölge ve potansiyel müşteriler ile ilgili bilgi edinmek, Bölgedeki müşterilerle ilişkileri güçlendirmek, Çiftçilere yol göstermek, Marka tanıtımı yapmak, Müşterilerin daha az maliyetle daha fazla üretimine katkıda bulunmak, Pazarlama ve satış gerçekleştirmek, Ürün kalitesine dair bilgilendirmede bulunmak, Yeni alıcılar bulmak, Yeni ticarî atılımlarda bulunmak, Yeni ürün tanıtımınında bulunmak” amacıyla katıldıklarını ifade etmişlerdir.
  • Fuarda sergilenen ürünlerden bir kısmı şöyledir: Akıllı tarım sistemleri, Bahçe ekipmanları, Biçerdöver, Buğday tohumu, Bulgur, Dijital tarım altyapı sistemleri, Drone, Fidan, Gübre, Güneş panelleri, Jeneratör, Makarna, Mercimek, Mısır tohumu, Nohut, Otomatik dümenleme sistemleri, Pamuk tohumu, Pamuk toplama makinası, Pirinç, Salça, Sıvı gübre, Su pompası, Sulama malzemeleri ve ekipmanları, Tarımsal ilaçlar, Tarımsal malzemeler, Tarla analiz sistemleri, Traktör, Traktör ekipmanları, Yağmurlama/damlama sulama ekipmanları.
  • Fuara daha evvel katılan firmaların dile getirdiği faydaların bir kısmı şöyledir: “Bayi talepleri arttı, Marka imajımız güçlendi, Müşteri portföyümüz genişledi, Müşterilerle diyalogumuzu ilerlettik, Pazar ağımızı genişlettik, Satışlarımız arttı, Tanıtımımıza katkısı oldu, Ürünlerimiz ile ilgili geri dönüşler oldu, Ürünlerimize talep arttı, Yurt dışına açılma imkânı sağladı”.
  • Firmalardan 17’si (%77) yurt içiyle ticarî bağlantılar sağlayabildiğini ifade etmiştir. Bu çerçevede, “Bayiliklere ilişkin görüşmeler yapıldı, Bölge illerine satışlarımız oldu, Çeşitli firmalarla ortak çalışma olanağı elde edildi, Satış bağlantısı yaptık” demişlerdir.
  • Firmalardan 7’si (%32) yurt dışıyla ticarî bağlantılar sağlayabildiğini ifade etmiştir. Bu çerçevede, “Azerbaycan ile ticarî bağlantı sağlandı, Cezayir ile ticarî bağlantı için görüşmeler yapıldı, Kuzey Irak’la ticarî bağlantı sağlandı, Suriye ile ticarî bağlantı için görüşmeler yapıldı” demişlerdir.
  • Firmaların bir kısmı, Fuar süresince birtakım sorunlarla da karşılaşmış olduklarını dile getirerek bunları şöyle sıralamışlardır: “Alanın darlığı, Düzensizlik, Havasızlık, Koordinasyon eksikliği, Lavabo eksikliği, Organizasyon şirketininin eleman yetersizliği, Otopark sorunu, Temizlik sorunu”.
  • Bazı firmalar ayrıca; çadır yerine sabit, kapalı ve daha büyük bir fuar alanına ihtiyaç olduğunu ilave etmişlerdir.

 

MAGROTEX’23 Fuarı, her türlü eksikliklerine rağmen, üreticileri mevcut ve potansiyel müşterilerle buluşturması dolayısıyla önemli bir fonksiyon ifa etmektedir.

 

×