ÜYELİK İÇİN İSTENEN BELGELER GERÇEK KİŞİLER İÇİN : (ŞAHIS)

 • TİCARET SİCİL GAZETESİ VEYA ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL GAZETESİNİN ASLI VEYA ONAYLI ÖRNEĞİ YA DA SİCİL TASDİKNAMESİ
 • ONAYLI VE FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ
 • NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİ
 • İKAMETGAH
 • YENİ ÇEKİLMİŞ ÜÇ ADET FOTOĞRAF
 • VERGİ LEVHASI VE VERGİ KAYDINI GÖSTERİR BELGE
 • VERGİ DAİRESİNCE ALINAN İŞ YERİ E YOKLAMA FİŞİ
 • VERGİ DAİRESİNCE ALINAN DEPO E YOKLAMA FİŞİ
 • TİCARET BORSASI KAYIT BEYANNAMESİ
 •  
 •  
Tarih : 23.11.2015
/ 2218 kisi görüntüledi.