YILLIK AİDAT

Nusaybin Ticaret Borsası üyelerine aşağıdaki tarife esas alınarak Yıllık Aidat tahakkuk edilir.

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

2017 Yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi

Derecesi    Kayıt Ücreti    Yıllık Aidat
Fevkalade    300,00 TL     300,00 TL
1. Derece     280,00 TL     280,00 TL
2. Derece     250,00 TL     250,00 TL
3. Derece     220,00 TL     220,00 TL
4. Derece     200,00 TL     200,00 TL
 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları borsalara bildirmek zorundadır.

Tarih : 23.11.2015
/ 2177 kisi görüntüledi.