Saygıdeğer Üyelerimiz;

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla ilerlediği, gelişmiş ülkelerin endüstri 4.0(Endüstri Otomasyon Sistemi) gibi kavramları dünya gündemine aldığı günümüzde, yaşadığımız bu hızlı değişimi anlamak, yorumlamak ve geleceğimizi tasarlamamızın gerektiği ortadadır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi tarımsal üretimi sadece gıda maddeleri üretimi olarak düşünmemek; ormancılık, süt ürünleri, meyve yetiştiriciliği, kümes hayvanları, arıcılık, mantarcılık çeşitli alt dalları ile birlikte üretim, işleme, tanıtım, pazarlama ve dağıtımı da içine alan geniş bir perspektifte ve büyük bir ekonomik etkinlik olarak ele almak ve kavramak gerekmektedir.

Tarım gelişmekte olan ülkeler için toplumların besin kaynağını sağlarken gelişmiş ülkeler için ise refah göstergesidir. Tarım eskisinden daha da artan bir şekilde tüm ülkeler için stratejik bir sektördür.

Ülkemizin artan nüfusu ve çevre ülkelerde yaşanan sorunlar dikkate alındığında Türkiye için tarım sektörünün ne kadar önemli olduğu ortadadır. Nusaybin Ticaret Borsası olarak hazırlamış olduğumuz stratejik planda hem borsamızın, üyelerimizin ve çiftçilerimizin teknolojiye uyumunda öncü olmaya çalıştık, tarımın artan öneminin de farkında olarak başta ilçemizin ve bölgemizin tarımsal faaliyetlerini geliştirmeye katkı sağlamayı hedefledik. Bunun yanında hedeflerimize ulaşmak için proje bazlı, inovasyon odaklı ve Ar-Ge çalışmalarını içeren stratejik hedefler belirlenmiştir.

Üyelerine yönelik beş yıldızlı hizmet vermek için başlattıkları sürecin sonunda bölgede ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Açtığımız hububat analiz Laboratuvarı ile hem üyelerimize hem de çiftçilerimize ücretsiz analiz yapmaktayız. Bunun yanında hedeflerimize ulaşmak için proje bazlı, inovasyon odaklı ve Ar-Ge çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

TOBB Akreditasyon Sistemini en üst seviyeyle geçtik ve var gücümüzle çalışarak bu beş yıldızlı hizmeti vermeye devam ediyoruz. Yönetim Kurulu, Meclis Kurulu ve personel arkadaşlarımız yola çıkarken her zaman en iyisini ve daha ileriye gidecek şekilde kararlar alacağımıza ve çalışmalar yapacağımıza söz verdik ve bu kapsamda çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.

Saygılarımla;

Necdet AKTAŞ