GENEL SEKRETERLİK


Genel Sekreter Borsa Personelinin Sicil Amiridir. Genel Sekreter, Meclis ile Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, Borsanın iç çalışmalarıyla yazı işleri düzenler ve yönetir, Borsa Personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmaları denetler, Yönetim Kurulu veya Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.